Linh Tinh

82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên

Tải xuống Bản in

Biểu hiện Đảng viên suy thoái

Ban thư ký ban hành hướng dẫn số 16-HD / BTCTW về nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên. Trong đó, có 82 biểu hiện cụ thể về sự suy thoái của Đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoatieu.vn xin chia sẻ cùng các bạn.

82 biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của Đảng viên

Con số

TT

BIỂU HIỆN

TIẾP XÚC

Có những biểu hiện

Không có biểu hiện

Tôi

NHÂN CÁCH CỦA ĐỊNH NGHĨA Ý TƯỞNG CHÍNH TRỊ

Đầu tiên

Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2

Nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

3

Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng.

4

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn chông chênh.

5

Kèm theo những nhận thức sai lầm, quan điểm sai trái.

6

Nhận thức sai lầm về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị.

7

Lười học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

số 8

Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

9

Mất ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công việc.

mười

Trốn tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm.

11

Tầm thường, làm việc quá sức, đại khái, kém hiệu quả.

thứ mười hai

Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

13

Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm.

14

Khi có khuyết điểm thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật.

15

Trong phê bình, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

16

Lợi dụng việc tự phê bình để xu nịnh, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, phê bình, chỉ trích người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

17

Nói và viết không đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

18

Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều, làm ít, nói một đằng, làm một nẻo.

19

Nói trong một hội nghị khác, nói bên ngoài một hội nghị khác.

20

Nói và làm không nhất quán giữa đương chức với nghỉ hưu.

21

Sẵn sàng, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình.

22

Không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến ​​hợp lý của người khác.

23

Tham vọng quyền lực.

24

Không tuân thủ sự phân công của tổ chức.

25

Cầu kỳ công việc và chức vụ; Chọn nơi nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó.

26

Không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn.

27

Tìm mọi cách để vận động, tác động, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với cá nhân một cách thiếu lành mạnh.

28

Có “tư duy đầu cuối”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho bản thân.

29

Bổ nhiệm người thân, người quen không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào các chức danh có nhiều lợi ích.

II

HIỆU SUẤT CỦA VIỆC PHẢN BIỆN Y TẾ, THỜI GIAN SỐNG

30

Chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể.

31

Ghen tị, đố kỵ, so sánh, đố kỵ, không muốn người khác hơn mình.

32

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.

33

Đoàn kết, dân chủ chính quy.

34

Cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh giành vị trí, tranh giành quyền lực.

35

Độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

36

Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

37

Mắc bệnh “thành tích”, tham lam, phô trương, che giấu khuyết điểm, phóng đại thành tích, “đánh bóng” tên tuổi.

38

Thích được đánh giá cao, khen ngợi.

39

“Thành tích chạy”, “Phần thưởng khi chạy”, “Danh hiệu chạy”.

40

Quan liêu, xa quần chúng, không sâu sát cơ sở.

41

Thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

42

Sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu chính đáng của nhân dân.

43

Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên …

44

Đầu tư công tràn lan, ít hoặc không có tác dụng.

45

Mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định.

46

Tiêu công quỹ tùy tiện, không có nguyên tắc.

47

Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực.

48

Lãng phí thời gian lao động.

49

Tham ô, tham nhũng.

50

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thông đồng với doanh nghiệp hoặc các đối tượng khác để trục lợi.

51

Lợi dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

52

Thao tác trong công việc của nhân viên.

53

Chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội …

54

Sử dụng quyền lực được giao để trục lợi.

55

Để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

56

Cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan.

57

Hỗ trợ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.

58

Sa vào các tệ nạn xã hội.

59

Vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội của dân tộc.

III

BIỂU HIỆN “TỰ CHUYỂN HÓA”, “TỰ CHUYỂN HÓA” NỘI BỘ

60

Phản đối, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

61

Kêu gọi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

62

Phản đối, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

63

Kêu gọi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập” và phát triển “xã hội dân sự”.

64

Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền sở hữu toàn dân về đất đai.

65

Nói, viết, làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

66

Hạ gục và phủ nhận thành quả cách mạng; thổi phồng những khuyết điểm của Đảng và Nhà nước.

67

Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các đồng chí lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

68

Kích động sự bất mãn, bất đồng chính kiến ​​và chống đối trong nội bộ.

69

Lợi dụng, sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để vu cáo, bôi nhọ, làm suy giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, gây nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

70

Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; kêu gọi “phi chính trị hóa” quân đội và cảnh sát.

71

Làm méo mó đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

72

Tách quân đội khỏi cảnh sát; chia rẽ dân chúng với quân đội và cảnh sát.

73

Câu kết, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn về chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm chống đối.

74

Vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước.

75

Truyền bá thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

76

Những thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế có hại cho mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

77

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học, nghệ thuật.

78

Tác động, lôi kéo, lèo lái dư luận xã hội không đúng đường lối của Đảng.

79

Phát huy các quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt tối của xã hội.

80

Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật xuyên tạc, xuyên tạc lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

81

Có chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và niềm tin tôn giáo cực đoan.

82

Lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa các dân tộc với tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng, Nhà nước.

Vui lòng tham khảo trước:

  • Nội dung 27 biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa
  • Hướng dẫn khung phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xem chi tiết bài viết

82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên

#biểu #hiện #suy #thoái #của #Đảng #viên

82 biểu hiện suy thoái của Đảng viênCác biểu hiện nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của Đảng viên Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Các biểu hiện suy thoái của Đảng viênBan bí thư đã ban hành hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên. Trong đó nêu rõ 82 biểu hiện cụ thể về biểu hiện suy thoái của Đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hoatieu.vn xin được chia sẻ đến các bạn.82 biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống của Đảng viênSốTTBIỂU HIỆNLIÊN HỆCó biểu hiệnKhông có biểu hiệnIBIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ1Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.2Hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.3Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng.4Không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.5Phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.6Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị.7Lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.8Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng.9Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác.10Né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm.11Trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả.12Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.13Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm.14Khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật.15Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.16Lợi dụng tự phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.17Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.18Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo.19Nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác.20Nói và làm không nhất quán khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.21Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình.22Không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.23Tham vọng chức quyền.24Không chấp hành sự phân công của tổ chức.25Kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó.26Không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.27Tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.28Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình.29Bổ nhiệm người thân, người quen dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.IIBIỂU HIỆN VỀ SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG30Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể.31Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.32Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.33Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức.34Cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền.35Độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.36Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.37Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi.38Thích được đề cao, ca ngợi.39″Chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”,”chạy danh hiệu”.40Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở.41Thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình.42Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.43Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…44Đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả.45Mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định.46Chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc.47Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực.48Phí phạm thời gian lao động.49Tham ô, tham nhũng.50Lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi.51Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.52Thao túng trong công tác cán bộ.53Chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội…54Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân.55Để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.56Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan.57Ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.58Sa vào các tệ nạn xã hội.59Vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.IIIBIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ60Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.61Đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.62Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.63Đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”.64Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.65Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.66Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước.67Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.68Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ.69Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.70Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an.71Xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.72Chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.73Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập.74Vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.75Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.76Thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.77Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật.78Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.79Cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội.80Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.81Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan.82Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời các bạn tham khảo thêm:Nội dung 27 biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóaHướng dẫn khung phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.