Linh Tinh

6 mẫu Diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ 2022

Diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ hay nhất

 • 1. Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ mẫu 1
 • 2. Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025
 • 3. Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ trường tiểu học
 • 4. Bài phát biểu bế mạc đại hội chi bộ
 • 5. Lời bế mạc đại hội chi bộ
 • 6. Diễn văn bế mạc đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

Để ngày đại hội chi bộ được diễn ra thành công và tốt đẹp thì không thể thiếu được lời lẫn khai mạc và bế mạc đại hội chi bộ. Hatienvenicevillas.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ để bạn đọc cùng tham khảo và tải về sử dụng làm diễn văn bế mạc đại hội chi bộ mình.

 • Lời dẫn chương trình đại hội chi bộ
 • Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ
 • Diễn văn khai mạc đại hội chi bộ

1. Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ mẫu 1

Kính thưa:

Đoàn Chủ tịch,

Cùng toàn thể Đại hội,

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ 4 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Với ý thức trách nhiệm cao trước Chi bộ; các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng gồm:

– Báo cáo chính trị của chi bộ.

– Báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Chi bộ gắn với vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy nhiệm kỳ 20… – 20….

– Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 20… – 20….

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là tập hợp những ý kiến đóng góp tâm quyết, trách nhiệm của toàn đảng viên chi bộ, là sự vận dụng, cụ thể hóa những định hướng trong dự thảo các văn kiện Đảng bộ Trường …… lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng như các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ……… Kết quả của Đại hội Chi bộ 4 là sự nhất trí cao về đánh giá những kết quả đạt được, nhận thấy những tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, trong đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan; thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng Chi bộ 4 ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, có đủ năng lực, phẩm chất chính trị thực hiện nhiệm chính trị mà Đảng bộ Trường ………….. và đảng viên Chi bộ tin tưởng giao cho.

Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường …………….., lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt số lượng được phân bổ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin trân trọng báo cáo với đại diện Đảng bộ Trường……….và đảng viên Chi bộ “Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020 – 2022″ đã thành công tốt đẹp. Do đó, ngay sau Đại hội, Cấp ủy Chi bộ và từng đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sát hợp với tình hình thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra.

Đại hội chân thành cảm ơn:

– Đ/c ………………………….., …….…………..Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

– Đ/c ………………………….., …….…………..Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

– Đ/c ………………………….., …….…Bí thư Đảng ủy, ……………………………, Trường …..

– Đ/c ………………………….., …….…Bí thư Đảng ủy, ……………………………, Trường …….

trực tiếp chỉ đạo Đại hội, phát biểu và góp nhiều ý kiến quan trọng với Đại hội, chi bộ xem đây là một định hướng lớn đưa vào thực hiện Nghị quyết của chi bộ. Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2022 – 2025 xin chân thành tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có hiệu quả của các đồng chí đại biểu Đại hội.

Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Kính chúc đại biểu Đại hội và các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thắng lợi!

Trân trọng kính chào!

2. Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

– Thưa các đồng chí lãnh đạo Thành phố.

– Thưa toàn thể Đại hội.

Sau gần 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện ……… lần thứ ……, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội chúng ta rất vinh dự được đón tiếp quý mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, đồng chí …………, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đến dự và chỉ đạo đại hội. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Văn phòng thành ủy, các đồng chí thành viên Tổ công tác số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy và các vị khách quý đó là niềm vinh dự, là sự động viên, cổ vũ tinh thần to lớn cho Đại hội.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, góp thêm nhiều ý kiến sâu sắc cho Báo cáo chính trị và đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Đây là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu Đại hội đề ra “Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hóc Môn anh hùng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương và không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; định hướng xây dựng huyện Hóc Môn trở thành Quận”.

Đại hội đã nghiêm túc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết thể hiện nhiệt tình cách mạng, mong muốn thành phố và cả nước phát triển mạnh hơn nữa.

Đại hội đã thể hiện sự nhất trí cao và gửi gắm niềm tin trong việc bầu cử 41 đồng chí để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội cũng bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Kính thưa Đại hội

Để có được sự thành công tốt đẹp của hôm nay, đó là cả một quá trình chuẩn bị nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XI; được sự quan tâm theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ công tác số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Thành ủy, sự giúp đỡ góp ý của các sở, ngành thành phố và đặc biệt là sự chỉ đạo chặt chẽ của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; từ sự thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở; sự nỗ lực tham mưu của các Ban Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy cùng các phòng, ban của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện; của cán bộ, chiến sĩ và nhân viên phục vụ Đại hội và đặc biệt, nhân tố có tính quyết định trực tiếp vào sự thành công của Đại hội, đó chính là tinh thần làm việc đầy trách nhiệm suốt gần 03 ngày qua của 253 đại biểu đại diện cho hơn 6.800 đảng viên thuộc 42 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện …….

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí …………., Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí trong Tổ công tác số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy đã đến dự và góp phần quan trọng vào thành công Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện nhiệm kỳ XI, những người đã từng gắn bó, có những đóng góp quan trọng đầy nhiệt tình, tâm huyết cho sự phát triển của huyện đã đến dự động viên, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Thành phố, Đài Truyền thanh, Bản tin ……………. đã tham dự và đưa tin về Đại hội.

Biểu dương sự tận tâm, tận tụy, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chuẩn bị và tổ chức, phục vụ chu đáo Đại hội.

Kính thưa Đại hội

Sự thành công của Đại hội hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn cho Đảng bộ và Nhân dân huyện ……….. vững bước tiến lên trong quá trình phát triển Huyện trong 05 năm sắp tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước còn rất nhiều nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện – Khóa XII tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.

Đại hội kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Huyện phát huy truyền thống cách mạng của huyện anh hùng, đoàn kết chung sức, chung lòng ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, cụ thể hóa mục tiêu Đại hội thành hiện thực trong đời sống xã hội góp phần xây dựng và phát triển huyện Hóc Môn theo hướng toàn diện và bền vững. Mỗi cán bộ, đảng viên huyện ….., dù ở vị trí công tác nào hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao nhất, gương mẫu và vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra, góp phần xây dựng Huyện ………. ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xây dựng Thành phố mang tên Bác trở thành thành phố có chất lượng sống tốt và là thành phố đáng sống.

Với niềm phấn khởi thành công của Đại hội hôm nay và tin tưởng vào sự phát triển tốt đẹp của huyện ………… trong nhiệm kỳ mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi.

Xin trân trọng cám ơn.

3. Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ trường tiểu học

Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa Đại hội!

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …..

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua bản báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ ….., phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ …. và bản báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ …….

Các bản báo cáo được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí và sự quyết tâm của toàn Chi bộ trước những yêu cầu đổi mới giáo dục. Đại hội đã bầu ra một Ban Chi ủy mới gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho 12 Đảng viên của Chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội mong muốn và tin tưởng rằng mỗi thành viên và toàn thể Ban Chi ủy nhiệm kỳ ….. làm việc hết mình để xứng đáng với sự ủy thác của Đại hội, trên mỗi cương vị được giao, ra sức rèn luyện và phấn đấu về mọi mặt, để thực sự là “Người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với những kết quả nói trên, chúng ta có thể khẳng định rằng: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ……. đã thành công tốt đẹp.

Đại hội kêu gọi mỗi Đảng viên chi bộ dù ở cương vị công tác nào, chúng ta hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn để luôn luôn xứng đáng với danh hiệu quang vinh là “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”

Kính thưa các vị Đại biểu, kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội là kết quả của sự lỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Chi bộ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội. Sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của Ban thường vụ Đảng ủy.

Đại hội nhiệt liệt chào đón và chân thành cảm ơn các đồng chí …… bí thư Đảng ủy đã đến dự chỉ đạo và giúp đỡ Đại hội.

Kính thưa các vị Đại biểu – Thưa toàn thể các đ/c

Để làm tròn trách nhiệm trước Chi bộ. Đại hội đề nghị các đồng chí chúng ta đứng trên cương vị công tác nào của mình, hãy bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội thông qua, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Xân dựng chỉnh đốn Đảng, giữ cho Chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân quần chúng và nhân dân.

Với niềm vui phấn khởi về thành công của Đại hội, thay mặt cho Chi bộ, chúng tôi kêu gọi toàn thể các đ/c Đảng viên trong toàn Chi bộ, hãy tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học tới …… và những năm học tiếp theo, ngay từ những ngày đầu thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ …… đã đề ra.

Với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Đảng, của Đất nước, của Chi bộ và nhà trường. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …….

Thay mặt các đồng chí trong Ban chi ủy và Chi bộ, xin kính chúc quý vị Đại biểu và toàn thể các đồng chí Đảng viên của Chi bộ mạnh khỏe, thành đạt và gia đình hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sau đây xin kính mời các vị Đại biểu và toàn thể Đại hội đứng lên làm lễ hạ cờ.

4. Bài phát biểu bế mạc đại hội chi bộ

ĐẢNG BỘ ……..

ĐẠI HỘI CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…tháng…năm…

DIỄN VĂN BẾ MẠC
ĐẠI HỘI CHI BỘ ………… NHIỆM KỲ …………………

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa các vị khách mời của Đại hội,

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, và đầy tinh thần trách nhiệm, Chi bộ chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình của Đại hội chi bộ ………………

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng:

– Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ ………

– Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ……………., Tình hình Chiến lược phát triển kinh tế ………….

– Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi)…dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …… và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ ……………..

– Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi ủy gồm ba đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới.

Đại hội mong muốn và tin tưởng mỗi thành viên trong Chi ủy hãy xứng đáng với sự ủy thác của toàn Đảng viên trong chi bộ, trên mỗi cương vị được giao hãy ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, góp phần tích cực xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh – thực sự có đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đề ra.

Các nội dung được thông qua tại Đại hội cụ thể bằng Nghị quyết của đại hội là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm của Đảng viên và CB-CNV toàn Công ty.

Với những kết quả nói trên, chúng ta có thể báo cáo với toàn Đảng viên, Cán bộ – Công nhân viên Công ty: Đại hội Chi bộ ………………………………………… đã thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo Công ty trong thời kỳ mới, thời kỳ chuyển từ DNNN sang Cty Cổ phần, thời kỳ phát triển của Công ty Cổ phần cùng các thành phần kinh tế khác của đất nước, yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách đối với Đảng ta là phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy ưu điểm và nhân tố mới, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ, cơ sở. Đó là yếu tố quyết định thành công của quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

Đại hội kêu gọi mỗi đảng viên của Đảng dù ở cương vị công tác nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn để luôn luôn xứng đáng với danh hiệu quang vinh là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và rèn luyện, gương mẫu đi đầu và vận động CB-CNV thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chúng ta hãy tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước trong thời kỳ mới, năng động và sáng tạo, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội đề ra, góp phần làm cho đất nước ta sớm ra khỏi cảnh đói nghèo, kém phát triển, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Thưa Đại hội,

Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của các đ/c Lãnh đạo Quận Ủy Quận ……….., các đ/c Lãnh đạo các Ban Ngành Quận ………… đã đến dự và chỉ đạo đại hội, Cảm ơn lãnh đạo Công ty …………. thời gian qua đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất về tinh thần cũng như vật chất giúp Chi bộ tổ chức thành công đại hội hôm nay.

Cũng từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn các cơ quan Sở, Ban ngành của Quận ……………………….. bầu bạn xa gần đã hết lòng ủng hộ sự phát triển của Công ty trong những năm vừa qua và trong sự nghiệp đổi mới giai đoạn sắp tới.

Đại hội biểu dương và cảm ơn các bộ phận Phòng Ban thuộc Công ty ………….. đã tổ chức tốt việc phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Được Đại hội trao cho gánh vác trọng trách trước Đảng và toàn bộ CB-CNV Công ty, nhận rõ đầy đủ trách nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho, Ban Chấp hành Chi ủy và Cá nhân tôi nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, không ngừng nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi với làm, cùng toàn Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Hướng tới Đại Hội lần thứ ……………. của Đảng Cộng Sản Việt Nam, với niềm phấn khởi và tin tưởng vào tương tươi đẹp của đất nước, tương lai sáng lạn của Công ty ……………, tôi xin long trọng tuyên bố Bế mạc Đại hội Chi Bộ ………………..

Đảng Cộng Việt Nam quang vinh muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin cảm ơn.

Bí thư chi bộ

5. Lời bế mạc đại hội chi bộ

DIỄN VĂN BẾ MẠC
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ………. lần thứ……..,

Nhiệm kỳ ………………….

———–

– Kính thưa Đoàn Chủ tịch;

– Kính thưa các đồng chí đại biểu khách mời;

– Kính thưa đại hội.

Sau hai ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ………. lần thứ ………. đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị, phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của huyện, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu từ nay đến năm ……….

Đại hội cũng đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực, sâu sắc vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ …………. và dự thảo các văn kiện trình trình Đại hội …… của Đảng.

Đại hội đã trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí …………..- PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp từ nay đến năm ………… với các mục tiêu, chỉ tiêu cao, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể đảng viên và nhân dân trong huyện, tiếp tục đổi mới, quyết tâm đưa huyện Thăng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa ………. gồm 39 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức và năng lực gánh vác trọng trách mà đảng bộ và nhân dân giao phó, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới theo đúng tinh thần Chỉ thị ………. của Bộ Chính trị; đại hội mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ nỗ lực đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực; giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bảo vệ quan điểm, lập trường của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ …………. gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

– Kính thưa các đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ……….. lần thứ …………. có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là Đại hội biểu thị quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân …………….., phát huy truyền thống huyện anh hùng, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng huyện ……………. phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng nhân dân cả tỉnh xây dựng ……………. phát triển bền vững.

– Kính thưa các đồng chí.

Thành công của Đại hội có được, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; sự đóng góp trí tuệ đầy trách nhiệm của các Đảng bộ, chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong huyện vào báo cáo chính trị của Đảng bộ trình tại đại hội.

Tại diễn đàn này, đại hội chúng ta bày tỏ sự biết ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã theo dõi, chỉ đạo đại hội. Đại hội chân thành cảm ơn tất cả các đơn vị và cá nhân trong và ngoài huyện đã giúp đỡ, cung cấp nhiều thông tin kịp thời phục vụ cho đại hội và gởi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ đã đến dự, theo dõi đại hội. Cảm ơn các cháu thiếu niên trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã đến dâng hoa và chúc mừng đại hội. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền thanh, truyền hình của Trung ương, của tỉnh và địa phương đã theo dõi và kịp thời đưa tin về đại hội.

Đại hội biểu dương các cơ quan, tiểu ban phục vụ đại hội và cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tận tụy làm tốt công tác phục vụ, góp phần tích cực vào thành công của đại hội.

– Thưa các đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện …………….. lần thứ ………….. đã thành công tốt đẹp. Đó là niềm vui lớn và nguồn cổ vũ đối với đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Sau đại hội, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các cấp ủy Đảng phải triển khai kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện; khẩn trương cụ thể hóa để sớm biến nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống.

Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra, quyết tâm xây dựng huyện …………… phát triển nhanh và bền vững.

Trong niềm hân hoan phấn khởi về thành công của đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội.

Xin cảm ơn các đại biểu;

Kính chúc các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc.

6. Diễn văn bế mạc đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

Kính thưa đồng chí …… – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa các vị khách quý, thưa Đại hội!

Qua 1,5 ngày tiến hành Đại hội, với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, đầy trách nhiệm trước Đảng bộ, đến giờ này, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình Đại hội đề ra.

Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới, tập trung trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIV; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII; Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh.

Đại hội cũng đã thể hiện sự nhất trí cao trong công tác nhân sự, đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 19 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đồng chí đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Khối đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Những đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ là những đồng chí đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, đảm bảo được tính liên tục, kế thừa và đổi mới của Đảng.

Từ kết quả bầu cử của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 07 đồng chí, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư; bầu 06 Uỷ viên UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí quyết tâm cao của BCH Đảng bộ, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Với những kết quả đạt được của Đại hội, chúng ta phấn khởi và tự hào báo cáo với toàn Đảng bộ là: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa Đại hội!

Đại hội chúng ta vô cùng vinh dự đón các đại biểu khách quý. Đặc biệt là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành nhiều tình cảm cùng sự quan tâm đối với Đảng bộ Khối và có Bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí đã giúp cho Đại hội nhìn nhận một cách đầy đủ hơn về vai trò, về nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong thời gian tới, đó là phải luôn chú trọng đổi mới cách nghĩ, cách làm, phải phát huy tốt đặc điểm, thế mạnh của Đảng bộ, phải từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kính thưa các đồng chí, kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tập trung trí tuệ và ý thức trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.

Đó là, kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII; quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; sự động viên, khích lệ kịp thời của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.

Đại hội chúng ta xin chân thành cảm ơn đồng chí …………. – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã quan tâm dành thời gian về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ và nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Khối khóa XIII; đại diện Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã về dự, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội.

Chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh đã đến dự và đưa tin góp phần vào thành công của Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Quy Nhơn; các đồng chí trong các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng bộ Khối; các đồng chí công an, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh và lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao TP Quy Nhơn đã làm việc tích cực, góp phần vào thành công Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Khối đã hướng về Đại hội, dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp, và thể hiện tinh thần hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực để chào mừng Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phát huy những thành tựu mà Đảng bộ Khối đạt được trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIV kêu gọi toàn thể các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 -2025, nhanh chóng triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để Nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của cả tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi và quyết tâm chính trị to lớn, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, đoàn kết và thành công trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Trên đây là 6 mẫu diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ để bạn đọc cùng tham khảo, mời các bạn tham khảo thêm các Biểu mẫu Thủ tục hành chính mục Biểu mẫu nhé.

 • Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
 • Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2022
 • Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng

Xem chi tiết bài viết

6 mẫu Diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ 2022

#mẫu #Diễn #văn #bế #mạc #Đại #hội #chi #bộ

6 mẫu Diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ 2022Bài phát biểu bế mạc đại hội chi bộ (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ hay nhất1. Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ mẫu 12. Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 20253. Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ trường tiểu học4. Bài phát biểu bế mạc đại hội chi bộ5. Lời bế mạc đại hội chi bộ6. Diễn văn bế mạc đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Để ngày đại hội chi bộ được diễn ra thành công và tốt đẹp thì không thể thiếu được lời lẫn khai mạc và bế mạc đại hội chi bộ. Hatienvenicevillas.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ để bạn đọc cùng tham khảo và tải về sử dụng làm diễn văn bế mạc đại hội chi bộ mình. Lời dẫn chương trình đại hội chi bộMẫu giấy mời dự đại hội chi bộDiễn văn khai mạc đại hội chi bộ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ mẫu 1Kính thưa:Đoàn Chủ tịch,Cùng toàn thể Đại hội,Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ 4 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.Với ý thức trách nhiệm cao trước Chi bộ; các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng gồm:- Báo cáo chính trị của chi bộ.- Báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Chi bộ gắn với vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy nhiệm kỳ 20… – 20….- Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 20… – 20….Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là tập hợp những ý kiến đóng góp tâm quyết, trách nhiệm của toàn đảng viên chi bộ, là sự vận dụng, cụ thể hóa những định hướng trong dự thảo các văn kiện Đảng bộ Trường …… lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng như các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ……… Kết quả của Đại hội Chi bộ 4 là sự nhất trí cao về đánh giá những kết quả đạt được, nhận thấy những tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, trong đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan; thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng Chi bộ 4 ngày càng trong sạch, vững mạnh.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, có đủ năng lực, phẩm chất chính trị thực hiện nhiệm chính trị mà Đảng bộ Trường ………….. và đảng viên Chi bộ tin tưởng giao cho.Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ trường …………….., lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt số lượng được phân bổ.Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin trân trọng báo cáo với đại diện Đảng bộ Trường……….và đảng viên Chi bộ “Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020 – 2022″ đã thành công tốt đẹp. Do đó, ngay sau Đại hội, Cấp ủy Chi bộ và từng đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sát hợp với tình hình thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra.Đại hội chân thành cảm ơn:- Đ/c ………………………….., …….…………..Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.- Đ/c ………………………….., …….…………..Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.- Đ/c ………………………….., …….…Bí thư Đảng ủy, ……………………………, Trường …..- Đ/c ………………………….., …….…Bí thư Đảng ủy, ……………………………, Trường …….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})trực tiếp chỉ đạo Đại hội, phát biểu và góp nhiều ý kiến quan trọng với Đại hội, chi bộ xem đây là một định hướng lớn đưa vào thực hiện Nghị quyết của chi bộ. Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2022 – 2025 xin chân thành tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có hiệu quả của các đồng chí đại biểu Đại hội.Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2022 – 2025.Kính chúc đại biểu Đại hội và các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thắng lợi!Trân trọng kính chào!2. Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025- Thưa các đồng chí lãnh đạo Thành phố.- Thưa toàn thể Đại hội.Sau gần 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện ……… lần thứ ……, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và diễn ra thành công tốt đẹp.Đại hội chúng ta rất vinh dự được đón tiếp quý mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, đồng chí …………, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đến dự và chỉ đạo đại hội. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Văn phòng thành ủy, các đồng chí thành viên Tổ công tác số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy và các vị khách quý đó là niềm vinh dự, là sự động viên, cổ vũ tinh thần to lớn cho Đại hội.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đại hội đã thảo luận sôi nổi, góp thêm nhiều ý kiến sâu sắc cho Báo cáo chính trị và đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Đây là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu Đại hội đề ra “Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hóc Môn anh hùng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương và không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; định hướng xây dựng huyện Hóc Môn trở thành Quận”.Đại hội đã nghiêm túc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết thể hiện nhiệt tình cách mạng, mong muốn thành phố và cả nước phát triển mạnh hơn nữa.Đại hội đã thể hiện sự nhất trí cao và gửi gắm niềm tin trong việc bầu cử 41 đồng chí để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội cũng bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.Kính thưa Đại hộiĐể có được sự thành công tốt đẹp của hôm nay, đó là cả một quá trình chuẩn bị nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XI; được sự quan tâm theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ công tác số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Thành ủy, sự giúp đỡ góp ý của các sở, ngành thành phố và đặc biệt là sự chỉ đạo chặt chẽ của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; từ sự thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở; sự nỗ lực tham mưu của các Ban Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy cùng các phòng, ban của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện; của cán bộ, chiến sĩ và nhân viên phục vụ Đại hội và đặc biệt, nhân tố có tính quyết định trực tiếp vào sự thành công của Đại hội, đó chính là tinh thần làm việc đầy trách nhiệm suốt gần 03 ngày qua của 253 đại biểu đại diện cho hơn 6.800 đảng viên thuộc 42 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện …….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí …………., Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí trong Tổ công tác số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy đã đến dự và góp phần quan trọng vào thành công Đại hội.Xin chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện nhiệm kỳ XI, những người đã từng gắn bó, có những đóng góp quan trọng đầy nhiệt tình, tâm huyết cho sự phát triển của huyện đã đến dự động viên, góp phần vào sự thành công của Đại hội.Xin ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Thành phố, Đài Truyền thanh, Bản tin ……………. đã tham dự và đưa tin về Đại hội.Biểu dương sự tận tâm, tận tụy, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chuẩn bị và tổ chức, phục vụ chu đáo Đại hội.Kính thưa Đại hộiSự thành công của Đại hội hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn cho Đảng bộ và Nhân dân huyện ……….. vững bước tiến lên trong quá trình phát triển Huyện trong 05 năm sắp tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước còn rất nhiều nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện – Khóa XII tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.Đại hội kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Huyện phát huy truyền thống cách mạng của huyện anh hùng, đoàn kết chung sức, chung lòng ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, cụ thể hóa mục tiêu Đại hội thành hiện thực trong đời sống xã hội góp phần xây dựng và phát triển huyện Hóc Môn theo hướng toàn diện và bền vững. Mỗi cán bộ, đảng viên huyện ….., dù ở vị trí công tác nào hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao nhất, gương mẫu và vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra, góp phần xây dựng Huyện ………. ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xây dựng Thành phố mang tên Bác trở thành thành phố có chất lượng sống tốt và là thành phố đáng sống.Với niềm phấn khởi thành công của Đại hội hôm nay và tin tưởng vào sự phát triển tốt đẹp của huyện ………… trong nhiệm kỳ mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi.Xin trân trọng cám ơn.3. Diễn văn bế mạc đại hội chi bộ trường tiểu họcKính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa Đại hội!Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …..Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua bản báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ ….., phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ …. và bản báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ …….Các bản báo cáo được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí và sự quyết tâm của toàn Chi bộ trước những yêu cầu đổi mới giáo dục. Đại hội đã bầu ra một Ban Chi ủy mới gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho 12 Đảng viên của Chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội mong muốn và tin tưởng rằng mỗi thành viên và toàn thể Ban Chi ủy nhiệm kỳ ….. làm việc hết mình để xứng đáng với sự ủy thác của Đại hội, trên mỗi cương vị được giao, ra sức rèn luyện và phấn đấu về mọi mặt, để thực sự là “Người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí MinhVới những kết quả nói trên, chúng ta có thể khẳng định rằng: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ……. đã thành công tốt đẹp.Đại hội kêu gọi mỗi Đảng viên chi bộ dù ở cương vị công tác nào, chúng ta hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn để luôn luôn xứng đáng với danh hiệu quang vinh là “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”Kính thưa các vị Đại biểu, kính thưa Đại hội!Thành công của Đại hội là kết quả của sự lỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Chi bộ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội. Sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của Ban thường vụ Đảng ủy.Đại hội nhiệt liệt chào đón và chân thành cảm ơn các đồng chí …… bí thư Đảng ủy đã đến dự chỉ đạo và giúp đỡ Đại hội.Kính thưa các vị Đại biểu – Thưa toàn thể các đ/cĐể làm tròn trách nhiệm trước Chi bộ. Đại hội đề nghị các đồng chí chúng ta đứng trên cương vị công tác nào của mình, hãy bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội thông qua, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Xân dựng chỉnh đốn Đảng, giữ cho Chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân quần chúng và nhân dân.Với niềm vui phấn khởi về thành công của Đại hội, thay mặt cho Chi bộ, chúng tôi kêu gọi toàn thể các đ/c Đảng viên trong toàn Chi bộ, hãy tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học tới …… và những năm học tiếp theo, ngay từ những ngày đầu thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ …… đã đề ra.Với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Đảng, của Đất nước, của Chi bộ và nhà trường. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …….Thay mặt các đồng chí trong Ban chi ủy và Chi bộ, xin kính chúc quý vị Đại biểu và toàn thể các đồng chí Đảng viên của Chi bộ mạnh khỏe, thành đạt và gia đình hạnh phúc.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xin trân trọng cảm ơn!Sau đây xin kính mời các vị Đại biểu và toàn thể Đại hội đứng lên làm lễ hạ cờ.4. Bài phát biểu bế mạc đại hội chi bộĐẢNG BỘ ……..ĐẠI HỘI CHI BỘ …………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM……….., ngày…tháng…năm…DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI CHI BỘ ………… NHIỆM KỲ …………………Thưa Đoàn Chủ tịch,Thưa các đồng chí đại biểu,Thưa các vị khách mời của Đại hội,Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, và đầy tinh thần trách nhiệm, Chi bộ chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình của Đại hội chi bộ ………………Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng:- Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ ………- Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ……………., Tình hình Chiến lược phát triển kinh tế ………….- Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi)…dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …… và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ ……………..- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi ủy gồm ba đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới.Đại hội mong muốn và tin tưởng mỗi thành viên trong Chi ủy hãy xứng đáng với sự ủy thác của toàn Đảng viên trong chi bộ, trên mỗi cương vị được giao hãy ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, góp phần tích cực xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh – thực sự có đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đề ra.Các nội dung được thông qua tại Đại hội cụ thể bằng Nghị quyết của đại hội là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí và quyết tâm của Đảng viên và CB-CNV toàn Công ty.Với những kết quả nói trên, chúng ta có thể báo cáo với toàn Đảng viên, Cán bộ – Công nhân viên Công ty: Đại hội Chi bộ ………………………………………… đã thành công tốt đẹp.Thưa các đồng chí,Để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo Công ty trong thời kỳ mới, thời kỳ chuyển từ DNNN sang Cty Cổ phần, thời kỳ phát triển của Công ty Cổ phần cùng các thành phần kinh tế khác của đất nước, yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách đối với Đảng ta là phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy ưu điểm và nhân tố mới, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ chi bộ, cơ sở. Đó là yếu tố quyết định thành công của quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.Đại hội kêu gọi mỗi đảng viên của Đảng dù ở cương vị công tác nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn để luôn luôn xứng đáng với danh hiệu quang vinh là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và rèn luyện, gương mẫu đi đầu và vận động CB-CNV thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chúng ta hãy tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước trong thời kỳ mới, năng động và sáng tạo, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội đề ra, góp phần làm cho đất nước ta sớm ra khỏi cảnh đói nghèo, kém phát triển, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.Thưa Đại hội,Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của các đ/c Lãnh đạo Quận Ủy Quận ……….., các đ/c Lãnh đạo các Ban Ngành Quận ………… đã đến dự và chỉ đạo đại hội, Cảm ơn lãnh đạo Công ty …………. thời gian qua đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất về tinh thần cũng như vật chất giúp Chi bộ tổ chức thành công đại hội hôm nay.Cũng từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn các cơ quan Sở, Ban ngành của Quận ……………………….. bầu bạn xa gần đã hết lòng ủng hộ sự phát triển của Công ty trong những năm vừa qua và trong sự nghiệp đổi mới giai đoạn sắp tới.Đại hội biểu dương và cảm ơn các bộ phận Phòng Ban thuộc Công ty ………….. đã tổ chức tốt việc phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.Thưa các đồng chí,Được Đại hội trao cho gánh vác trọng trách trước Đảng và toàn bộ CB-CNV Công ty, nhận rõ đầy đủ trách nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho, Ban Chấp hành Chi ủy và Cá nhân tôi nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, không ngừng nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi với làm, cùng toàn Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hướng tới Đại Hội lần thứ ……………. của Đảng Cộng Sản Việt Nam, với niềm phấn khởi và tin tưởng vào tương tươi đẹp của đất nước, tương lai sáng lạn của Công ty ……………, tôi xin long trọng tuyên bố Bế mạc Đại hội Chi Bộ ………………..Đảng Cộng Việt Nam quang vinh muôn năm!Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!Xin cảm ơn.Bí thư chi bộ5. Lời bế mạc đại hội chi bộDIỄN VĂN BẾ MẠCĐại hội đại biểu Đảng bộ huyện ………. lần thứ……..,Nhiệm kỳ ………………….———— Kính thưa Đoàn Chủ tịch;- Kính thưa các đồng chí đại biểu khách mời;- Kính thưa đại hội.Sau hai ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ………. lần thứ ………. đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị, phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của huyện, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu từ nay đến năm ……….Đại hội cũng đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực, sâu sắc vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ …………. và dự thảo các văn kiện trình trình Đại hội …… của Đảng.Đại hội đã trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí …………..- PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp từ nay đến năm ………… với các mục tiêu, chỉ tiêu cao, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể đảng viên và nhân dân trong huyện, tiếp tục đổi mới, quyết tâm đưa huyện Thăng Bình phát triển nhanh và bền vững.Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa ………. gồm 39 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức và năng lực gánh vác trọng trách mà đảng bộ và nhân dân giao phó, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới theo đúng tinh thần Chỉ thị ………. của Bộ Chính trị; đại hội mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ nỗ lực đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực; giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bảo vệ quan điểm, lập trường của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ …………. gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.- Kính thưa các đồng chí.Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ……….. lần thứ …………. có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là Đại hội biểu thị quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân …………….., phát huy truyền thống huyện anh hùng, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng huyện ……………. phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng nhân dân cả tỉnh xây dựng ……………. phát triển bền vững.- Kính thưa các đồng chí.Thành công của Đại hội có được, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; sự đóng góp trí tuệ đầy trách nhiệm của các Đảng bộ, chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong huyện vào báo cáo chính trị của Đảng bộ trình tại đại hội.Tại diễn đàn này, đại hội chúng ta bày tỏ sự biết ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã theo dõi, chỉ đạo đại hội. Đại hội chân thành cảm ơn tất cả các đơn vị và cá nhân trong và ngoài huyện đã giúp đỡ, cung cấp nhiều thông tin kịp thời phục vụ cho đại hội và gởi lẵng hoa chúc mừng đại hội.Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ đã đến dự, theo dõi đại hội. Cảm ơn các cháu thiếu niên trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã đến dâng hoa và chúc mừng đại hội. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền thanh, truyền hình của Trung ương, của tỉnh và địa phương đã theo dõi và kịp thời đưa tin về đại hội.Đại hội biểu dương các cơ quan, tiểu ban phục vụ đại hội và cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tận tụy làm tốt công tác phục vụ, góp phần tích cực vào thành công của đại hội.- Thưa các đồng chí.Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện …………….. lần thứ ………….. đã thành công tốt đẹp. Đó là niềm vui lớn và nguồn cổ vũ đối với đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Sau đại hội, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các cấp ủy Đảng phải triển khai kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện; khẩn trương cụ thể hóa để sớm biến nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống.Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra, quyết tâm xây dựng huyện …………… phát triển nhanh và bền vững.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trong niềm hân hoan phấn khởi về thành công của đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội.Xin cảm ơn các đại biểu;Kính chúc các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc.6. Diễn văn bế mạc đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnhKính thưa đồng chí …… – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.Kính thưa các đồng chí đại biểu!Kính thưa các vị khách quý, thưa Đại hội!Qua 1,5 ngày tiến hành Đại hội, với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, đầy trách nhiệm trước Đảng bộ, đến giờ này, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình Đại hội đề ra.Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới, tập trung trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIV; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII; Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh.Đại hội cũng đã thể hiện sự nhất trí cao trong công tác nhân sự, đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 19 đồng chí đại biểu chính thức và 03 đồng chí đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Khối đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Những đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ là những đồng chí đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, đảm bảo được tính liên tục, kế thừa và đổi mới của Đảng.Từ kết quả bầu cử của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 07 đồng chí, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư; bầu 06 Uỷ viên UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối.Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí quyết tâm cao của BCH Đảng bộ, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện.Với những kết quả đạt được của Đại hội, chúng ta phấn khởi và tự hào báo cáo với toàn Đảng bộ là: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa Đại hội!Đại hội chúng ta vô cùng vinh dự đón các đại biểu khách quý. Đặc biệt là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành nhiều tình cảm cùng sự quan tâm đối với Đảng bộ Khối và có Bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí đã giúp cho Đại hội nhìn nhận một cách đầy đủ hơn về vai trò, về nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong thời gian tới, đó là phải luôn chú trọng đổi mới cách nghĩ, cách làm, phải phát huy tốt đặc điểm, thế mạnh của Đảng bộ, phải từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.Kính thưa các đồng chí, kính thưa Đại hội!Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tập trung trí tuệ và ý thức trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.Đó là, kết quả của sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII; quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; sự động viên, khích lệ kịp thời của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ.Đại hội chúng ta xin chân thành cảm ơn đồng chí …………. – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng đoàn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã quan tâm dành thời gian về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.Xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ và nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ Khối khóa XIII; đại diện Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã về dự, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội.Chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh đã đến dự và đưa tin góp phần vào thành công của Đại hội.Xin chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Quy Nhơn; các đồng chí trong các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng bộ Khối; các đồng chí công an, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh và lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao TP Quy Nhơn đã làm việc tích cực, góp phần vào thành công Đại hội.Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Khối đã hướng về Đại hội, dành cho Đại hội những tình cảm tốt đẹp, và thể hiện tinh thần hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực để chào mừng Đại hội.Kính thưa Đại hội!Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phát huy những thành tựu mà Đảng bộ Khối đạt được trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIV kêu gọi toàn thể các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 -2025, nhanh chóng triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để Nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của cả tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.Trong niềm hân hoan, phấn khởi và quyết tâm chính trị to lớn, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, đoàn kết và thành công trong cuộc sống.Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!Trên đây là 6 mẫu diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ để bạn đọc cùng tham khảo, mời các bạn tham khảo thêm các Biểu mẫu Thủ tục hành chính mục Biểu mẫu nhé. Báo cáo chính trị của đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tập thể 2022Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tham khảo thêm Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn Thư mời tham gia đại hội công đoàn Diễn văn khai mạc – bế mạc đại hội CBCC Bài diễn văn khai mạc và bế mạc Diễn văn khai mạc đại hội Công Đoàn Bài diễn văn khai mạc đại hội Đoàn Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ 2022 Diễn văn mở màn đại hội chi bộ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.