Hoàn thành bơm cát trắng vào bãi biển, Hà Tiên quyết chạy đua cùng Phú Quốc